INFORMACJE I WARUNKI ZAKUPU


  • Karta podarunkowa wysyłana jest drogą elektroniczna na wskazany adres e-mail.
  • Karta podarunkowa zachowuje ważność przez trzy miesiące od daty zakupu - jako datę zakupu przyjmuje się datę zaksięgowania środków na koncie CONCEPT Anja Choluy
  • Karta podarunkowa nie podlega zwrotowi.
  • Karta podarunkowa jest kartą imienną i nie może być wykorzystana przez osoby trzecie.
  • Karta podarunkowa jest realizowana w Studio fotograficznym w Warszawie lub innym uzgodnionym uprzednio miejscu na terenie Warszawy.
  • Jeśli miejsce Sesji znajduje się poza granicami Warszawy obowiązuje stawka za dojazd w wysokości 1.5 pln za kilometr.
  • Termin realizacji Karty podarunkowej należy uprzednio uzgodnić mailowo lub telefonicznie minimum 2 tygodnie przed terminem zdjęć.