„Ciało i umysł są funkcjonalnie identyczne. To, co się dzieje w umyśle, odzwierciedla zmiany zachodzące w ciele i odwrotnie”   
                                                                             -Aleksander Lowen.Zdaniem Alexandra Lowena człowiek żyjący w jedności ciała i umysłu doświadcza harmonii – swobodnego przepływu energii życiowej . A stojąc przed obiektywem uwolnienie pełni swojego potencjału wcale nie jest tak proste jakby się mogło wydawać. Sesja ze mną daje Ci możliwość  pracy twórczej z ciałem oraz stwarza możliwości poznania własnej ekspresji i jej siły w wyrażaniu emocji.